Privacy Policy

Muziekvereniging Kheb Wak Wou| Privacyverklaring 
Versie 1.1 | Februari 2019
De onderstaande hernieuwde privacyverklaring is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van Kheb Wak Wou, daaraan gerelateerde sociale media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker (“u”) en Kheb Wak Wou (“wij”). Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren op welke wijze door Kheb Wak Wou persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen
Als we persoonlijke gegevens van u nodig hebben om contact met u op te nemen om op uw verzoek informatie te kunnen verstrekken of een afspraak te kunnen maken, of het eventueel aanvragen van nieuwsbrieven per e-mail, vragen wij u om deze gegevens:

*    (Achter)naam
*    E-mail
*    Telefoon -en/of mobielnummer
*    Specifieke informatie m.b.t. het door u gewenst contact

Er kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan de website worden verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt voor toegang tot internet, de datum en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina’s van de website die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze website bent verbonden. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren, trends te analyseren en de website goed te kunnen beheren. 
Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
*    IP-adres;

Verwerkingsdoelen en grondslag

Kheb Wak Wou verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

*    Bellen of e-mailen indien dit nodig is om activiteiten uit te kunnen voeren.
*     Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming;
Kheb Wak Wou neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn;
Wij zullen al uw gegevens verwijderen na uitvoering en (financieële) afwikkeling van de afgesproken actviteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden;
Kheb Wak Wou verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Kheb Wak Wou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zoals beschreven in de AVG-wetgeving . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kheb Wak Wou en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevens overdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op uw verzoek.
Kheb Wak Wou wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen;
Kheb Wak Wou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@kwwgoes.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Mogelijk wordt deze privacyverklaring af en toe bijgewerkt. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Als deze privacyverklaring op belangrijke punten wordt gewijzigd, waarschuwen we u door een opvallende melding op de introductiepagina van onze website te plaatsen of door u rechtstreeks een melding toe te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens beveiligen die we verzamelen. Door de dienst te blijven gebruiken gaat u akkoord met deze hernieuwde privacyverklaring en eventuele updates.

Bezwaar maken?
Mochten we u gegevens niet gebruiken zoals u hebt bedoeld horen we het graag. Dit kan via een mail naar contact@kwwgoes.nl of u kan dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens:
Muziekvereniging Kheb W’ak Wou
Van Galenstraat 11
4462 GH GOES
contact@kwwgoes.nl | www.kwwgoes.nl